S__18276355
8621D3CD-DD10-45D7-84DA-F92C7893211B
174153
previous arrow
next arrow

แนะนำหลักสูตร

glasses, book, phone-1052023.jpg

หลักสูตรปริญญาตรี

glasses, book, education-1052010.jpg

หลักสูตรปริญญาโท

open book, library, education-1428428.jpg

หลักสูตรประกาศนียบัตร

กิจกรรม

 • พิธีไหว้ครู สู่ขวัญน้องแบบวิถีล้านนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

  พิธีไหว้ครู สู่ขวัญน้องแบบวิถีล้านนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย จัดกิจกรรมไหว้ครูแบบพุทธ สู่ขวัญน้องแบบวิถีล้านนา ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ศาลา ๑๐๐ ปี แม่อมรา มุนิกานนท์ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนแยกบ้านน้ำลัด) โดยมี พระเดชพระคุณ พระพุทธิญาณมุณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๐๐ รูป/คน

 • กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

  วันที่ 8 มิถุนายน 2567 พระเดชพระคุณ พระพุทธิญาณมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 (ผ่านระบบ ZOOM) โดย พระครูสุธีสุตสุนทร,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย จำนวน 150 รูป/คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย (ส่วนแยก) บ้านน้ำลัด ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ภาพ : ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

 • กิจกรรมอบรมพุทธศาสนพิธีกรรมและสาธยายพระไตรปิฎกในวันอัฏฐมีบูชา

  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ศูนย์บัณฑิตศึกษาวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ร่วมกับ วัดตอง จัดกิจกรรมอบรมพุทธศาสนพิธีกรรมและสาธยายพระไตรปิฎกวันอัฏฐมีบูชา ณ วัดตอง ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยมี พระครูสุธีสุตสุนทร,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน ดร.กรภพ สีสัน ป.ธ.9 เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เปิดจองเสื้อ

  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย เปิดจองเสื้อสำหรับนิสิต

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธศิลป์พื้นฐาน (ป.พฐ) ปีการศึกษา ๒๕๖๗ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม คณะพุทธศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (บรรพชิตและคฤหัสถ์) หมายเหตุ : ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามาร่วมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ในวันที่ ๘ มิ.ย. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย (ส่วนแยก)

 • กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567

  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย (ส่วนแยก) บ้านน้ำลัด ตำบลริมกก


Cá cược thể thao Việt Nam ngày càng phát triển với nhiều trang web như hello88, s666, và i9bet, new88 đăng nhập cung cấp dịch vụ đa dạng và hấp dẫn.