สีทอง สีชมพู หรูหรา ลายไทย วันวิสาขบูชา พรีเซนเทชั่น
สีทอง สีชมพู หรูหรา ลายไทย วันวิสาขบูชา พรีเซนเทชั่น
ศิษย์เก่าดีเด่น กรรมการองค์กรนิสิตดีเด่น และนิสิตดีเด่น
previous arrow
next arrow

แนะนำหลักสูตร

glasses, book, phone-1052023.jpg

หลักสูตรปริญญาตรี

glasses, book, education-1052010.jpg

หลักสูตรปริญญาโท

open book, library, education-1428428.jpg

หลักสูตรประกาศนียบัตร

กิจกรรม

  • กีฬาบุคลากร มหาจุฬานครสวรรค์เกมส์

    บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ฝ่ายคฤหัสถ์ เข้าร่วมกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาจุฬานครสวรรค์เกมส์

  • สานสัมพันธ์น้องพี่ มจร เชียงราย

    องค์กรบริหารนิสิต วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขาจังหวัดเชียงราย จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ มจร เชียงราย

  • งานสลากภัต ปีที่10

    วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานสลากภัต ปีที่ 10 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์