พิธีไหว้ครู สู่ขวัญน้องแบบวิถีล้านนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

พิธีไหว้ครู สู่ขวัญน้องแบบวิถีล้านนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย จัดกิจกรรมไหว้ครูแบบพุทธ สู่ขวัญน้องแบบวิถีล้านนา ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ศาลา ๑๐๐ ปี แม่อมรา มุนิกานนท์ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนแยกบ้านน้ำลัด)

โดยมี พระเดชพระคุณ พระพุทธิญาณมุณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๐๐ รูป/คน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *