งานสานสัมพันธ์ มจร เชียงราย (คืนสู่เหย้า)

ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงานสานสัมพันธ์ มจร เชียงราย (คืนสู่เหย้า) ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00น. เป็นต้นไป ณ มูลนิธิ CCF บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ