พิธีเปิดนิทรรศการ “Rite of Passage” Collateral Event

พิธีเปิดนิทรรศการ “Rite of Passage” Collateral Event ส่วนหนึ่งของงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 13:30 น. ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ศาลากลางจังหวัดหลังเดิม ดอยจำปี) โดยมีพระพุทธญาณมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย เป็นประธานเปิด อ.ทรงเดช ทิพย์ทอง อาจารย์ประจำ กล่าวรายงาน และศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ กล่าวแสดงความยินดี
หลังพิธีเปิด มีการเยี่ยมชมนิทรรศการและผลงานของ ศิษย์เก่า และนักศึกษาหลักสูตรพุทธศิลป์พื้นฐาน
วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ทุกวัน เวลา 09.00-16.00น.