ขอเชิญร่วมทำบุญถวายภัตตาหาร

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายภัตตาหารในการปฏบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 13-22 มกราคม พ.ศ.2567 ณ พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย